Facsimile - Schaal : ongeveer 1/8600 (origineel stuk Koninklijke Bibliotheek van België)

Het stuk maakt deel uit van een geheel van 200 stadsplattegronden van de oude Nederlanden die uitgevoerd werden door de cartograaf Jacob van Deventer. Ze werden gemaakt in opdracht van Filips II die regeerde over deze gebieden en de kaarten voor militair-strategische doeleinden bestelde.

Kleuren verhogen de leesbaarheid

De verschillende Zennearmen, de bijrivieren, de vijvers, het deel van de grachten van de wal rond de stad dat gevuld is met water evenals het kanaal (herkenbaar aan zijn rechte loop), worden in het blauw weergegeven.

Donkergroen gekleurde zones - waaronder de brede alluviale Zennevlakte - duiden op vochtige gebieden.

De huizen zijn herkenbaar aan de rode kleur en de schematisch weergegeven belangrijke gebouwen (kerken, vorstelijk kasteel, Stadhuis,…) hebben daken van grijsblauwe leisteen.

Beboste gebieden worden voorgesteld door kleine groene vlekken.

Twee omwallingen

Het wegennet is duidelijk zichtbaar, evenals de twee muren met hun torens en poorten. De eerste omwalling, die het hart van de stad omringt, was aanwezig sinds het begin van de 13de eeuw.

De tweede muur wordt aangelegd vanaf 1357 en vertoont op het einde van de jaren 1370 een aan de zuidkant uitgerekte vorm door de integratie van de wijk van de Hoogstraat, die zich sterk ontwikkeld had.

Tussen de twee muren liggen vele niet-bebouwde gronden, die bestemd zijn voor landbouwkundig of ambachtelijk gebruik en die dienden als reservegronden voor de toekomstige ontwikkeling van de stad.

Het omringende platteland wordt onderbroken door de aanwezigheid van voorsteden bij de poorten van de stad, dorpen en gehuchten. Deze locaties - die in de 19de eeuw verstedelijkten - maken nu deel uit van het Brussels Gewest.

Volgende stap

Keer terug, bekijk de andere plattegronden in chronologische volgorde en ga naar het volgende deel. Dat heeft als thema: een stad met een heuvelachtig reliëf. Op het paneel links ziet u verschillende stadsgezichten van Brussel die verdwenen zijn.