Architect Pierre-Victor Jamaer, 1875 - 1895

Terug naar het verleden

Alles in deze zaal ademt de sfeer van de middeleeuwen: de zuil met gebeeldhouwd kapiteel waaraan diverse puntbogen ontspringen, de vensters met hun vele witte en gekleurde ruitjes, de deur van afgeschuind hout met perkamentmotief …

Die middeleeuwse sfeer vindt u langs uw hele tocht door het museum terug, vooral op de grote eikenhouten trap die wordt verlicht door glas-in-loodramen met wapenschilden, en in de grote zaal op de tweede verdieping, waarvan het indrukwekkende houten skelet doet denken aan een omgekeerde scheepsromp.

Een neogotisch meesterwerk

In werkelijkheid herrijst dit gebouw pas in het laatste kwart van de 19e eeuw, volgens een ontwerp in neogotische stijl, waarbij decoratieve vormen uit de middeleeuwen worden hergebruikt in een nieuwe interpretatie. Het werd opgericht na de sloop van het vorige gebouw, dat sinds de 16e eeuw op deze plaats op de Grote Markt stond. Een eenvoudige restauratie van dat gebouw bleek immers niet realistisch, wegens de erbarmelijke toestand van de funderingen.

Hoewel het nieuwe gebouw grotendeels op het oude is geïnspireerd, ziet het er flamboyanter uit en heeft het aan de buitenkant heel wat extra’s, zoals galerijen, diverse historische standbeelden en een centrale klokkentoren.

Het Broodhuis

In het Frans heet het nieuwe gebouw nog steeds ‘Maison du Roi’, net als zijn voorganger waarvan de bouw dateerde uit de periode van 1515 tot 1536. Dat oude gebouw was opgericht als een administratief centrum op vraag van Keizer Karel. Die laatste heerste niet alleen over het hertogdom Brabant, waarvan Brussel de belangrijkste stad was, maar ook over een zeer uitgestrekte regio, waaronder de Spaanse koninkrijken Aragon en Castilië.

Bovenaan de muren van deze zaal ziet u vijf in witte steen gebeeldhouwde decoratieve elementen. Ze zijn afkomstig van de vroegere rechterzijgevel en zijn de enige bewaarde overblijfselen van het Maison du Roi of ‘s Coninckshuys uit de 16e eeuw. De oorspronkelijk beschilderde, gebeeldhouwde wapenschilden aan de zijkanten verwijzen naar diverse bezittingen van Keizer Karel. Ze hielpen zijn aanzien te versterken in het centrum van Brussel, een stad die tot zijn favoriete residentieplaatsen behoorde.

De Broodhal

Het oude ‘Maison du Roi’ was er zelf gekomen ter vervanging van een 13e-eeuwse overdekte markthal voor de Brusselse bakkers. Vandaar dat het huidige gebouw in het Nederlands nog steeds bekend staat onder de naam ‘Broodhuis’.

Volgende stap

Het volgende toegelichte werk is een van de middeleeuwse beelden die ook in deze zaal tentoongesteld staan.